> Start /      Topp 5     Kebab A - Å     Debatt     Linkar     Bli reporter     Om oss    
> Søk etter kebabkjøkken

Annonser


Sogn og Fjordane [Ingen] Rogaland Hordaland Vest-Agder [Ingen] OSLO Finnmark [Ingen] Troms [Ingen] Nordland [Ingen] Nord-Trøndelag [Ingen] Hedemark [Ingen] Østfold Vestfold [Ingen] Aust-Agder [Ingen] Telemark [Ingen] Buskerud [Ingen] Oppland Møre og Romsdal [Ingen] Sør-Trøndelag Akershus

  TIPS & TRIKS
 


Retningslinjene nedanfor er ein standardmal på "den perfekte reportasje". Reportasjen kan sjølvsagt bli godkjent sjølv om ikkje alle punkta her er med.


GENERELT:

Hovedretningslinje: KREATIV, men SAKLIG

Du skal prøve å finne både postive og negative moment med det aktuelle kebabkjøkkenet. Einsidige reportasjar, som openbart ikkje er objektive kan bli forkasta. Så sjølv om du rapporterar frå din stamplass. – Vær objektiv og saklig!

Reportasjane skal være både beskrivande og vurderande. Dei skal altså formidle informasjon til lesaren. Ikkje berre reportaren sine subjektive vurderingar.

 

NAVN OG PLASSERING

Namn, Fylke, Stad, Gateadresse, Utkøyring?, Tlf., Opningstider

 


VURDERINGSTEMA:

Lokale:
Utsida: Stikkord: Innbydande? Ryddig? Nedslitt? Plassering i høve til gate, plassering i byen.
Inne: Stikkord: Gode sitteplassar? Koselig? Ryddig? Reint inntrykk? (NB! Vær varsom med å påstå noko om hygiene.) Er kjøkkenet opent for innsyn? Kommenter evt. spesielle detaljar med interiøret.

Råvarer:
Er for.eks pita/lefse nylaga/ferske. Er kjøttet i farse, eller naturell? ( Dette kan være både positivt eller negativt, vurder sjølv)

Tilbreding:
Beskriv tilberedningsmåten, og kom med evt. kommentarar.

Visuelt inntrykk:
Er kebaben innbydande når den kjem i handa/ på tallerken?

Smak:
Vurderinga her blir jo opp til kvar enkelt reportar. Difor er det viktig at du her prøver å beskrive smaken, samtidig som du vurderer den. For. eks. om mediumkebab er mild, og sterk kebab verkeleg er sterk. Andre ting som kan være av interesse; mengden saus - mykje søl/ tørr. Vær kreativ!

Prisar:
Pris i høve til andre kebabkjøkken i regionen/byen. Pris i høve til maten. Gi pluss for evt. studentrabbattar o.l.

Service:
Dette er eit undervurdert punkt. Om mannen/dama bak disken er ein solstråle eller pottesur er avgjerande for om du kjem tilbake. NB! Ikkje nemn namn, eller spesielle karakterar. Skriv heller om vedkommande gjorde noko meir eller mindre enn det ein kunne forvente.

 
KORLEIS GIR DU POENG?

Kebabologisk Institutt ser for seg at poenggivinga over tid skal bli normalfordelt. Dette vil seie at du bør ha fylgjande poengfordeling i bakhovudet ved vurderinga:

5 STJERNER = 6 – 9 %
4 STJERNER
= 20 – 25 %
3 STJERNER
= 45 – 55 %
2 STJERNER
= 20 – 25 %
1 STJERNER
= 6 – 9 %

 
TEKSTAR OG BILDER

Reportasjen bør bestå av 2 tekstdeler:

INGRESS: - Denne skal innehalde hovudpunkta i vurderinga. Kva var det som var utslagsgivande for poenggivinga? Prøv samstundes å gjere den innbydande for lesaren.

HOVUDDEL: - Her skriv du vurderinga di. Gjerne punktvis som skissert ovanfor, ellers er kreative løysingar som noveller, dikt etc. kjærkomment her på Kebabologisk Institutt. Avgjerande er at du leverer informasjon og vurdering.

BILDER: 1 stk bilde er obligatorisk. Tek du berre eit bilde skal dette være av fasaden på kebabsjappa. Tek du fleire bilder er dette bra (inntil 4. stk.).

Ideelt sett bør me få foto av fasaden, interiøret og av maten.


Alle reportasjar blir gjennomlest og eventuelt kontrollsjekka med kebabkjøkkenet før publisering.

Reportasjen, med foto, sender du til INPUT@KEBABNETT.NO
Bra mobilfoto blir akseptert. Desse kan sendast separat som MMS til e-posten (merk med namn på kebabkjøkkenet).


LUKKE TIL, OG PÅ FØREHAND TAKK!
vh Redaksjonen, Kebabologisk Institutt

   
   

Shish KebabKebabKebabKebabKebabKebabKebabKebabKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskrift KebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebab OppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskrift KebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Halalkjøtt Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab